“ออดี้ ประเทศไทย” เดินหน้าเน้นคุณภาพบริการหลังการขาย สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

Read more

“กฤษฏา ล่ำซำ” ทุ่ม 1,000 ล้านบาท ปั้นแบรนด์ “Audi” พร้อมเปิดโชว์รูมแห่งแรกซึ่งรับเซอร์วิส Audi ทุกคันในไทย และเตรียมรถ 13 รุ่นลุยมอเตอร์โชว์

Read more

“Porsche” และอีกหลายค่ายผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ ร่วมพัฒนาระบบชำร์จพลังงำนไฟฟ้า “Ultra-Fast” เพื่อบริกำรตลอดแนวเส้นทำงหลักในทวีปยุโรป”

Read more