รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ที่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)นำรถไฟฟ้าทดลองวิ่งนำร่องในกรุงเทพฯจำนวน 200 คัน และใช้งานจริงภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 จำเป็นต้องเลื่อนระยะเวลาการใช้งานจริงออกไป เนื่องจากข้อกำหนดในการจัดซื้อจัดจ้าง(ทีโออาร์)ยังไม่ชัดเจน รวมถึงมีผู้คัดค้านในเรื่องนี้ด้วย เพราะมองว่าว่าเป็นการกีดขันทางการแข่งขันของผู้ประกอบการภายในประเทศ เพราะแต่เดิมจะให้นำเข้าทั้งหมด 200 คัน เนื่องจากที่ผ่านมาได้เสนอนำเข้าจากต่างประเทศในสัดส่วน 50% และที่เหลืออีก 50% ให้ใช้ชิ้นส่วนในประเทศในการประกอบรถบัสไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการในประเทศ มีความพร้อมในการผลิตกว่า 60-70% ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนให้มีการลงทุนรถไฟฟ้าในประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตามคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีก 3-4 เดือนในการนนำเข้ารถไฟฟ้า และจะเริ่มใช้งานได้จริงในไตรมาส 2 ของปี 2560

Please follow and like us: