คอมแพ็ค เบรก ชูนวัตกรรมดันยอดขาย – แข่งขันได้ในสากล

คุณเกษม  อิสระพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด เข้าร่วมงาน CEO Innovation Forum 2018 “Transforming Thailand Towards Science and Technology Frontier” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ได้รายงานถึงความสำเร็จภายหลังเข้าร่วม RDI Transformation Program ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของ สวทน. ในการสร้างต้นแบบของการสร้างองค์กรนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ SME ของไทย ทำให้ปัจจุบันบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างยอดขายได้ 100 ล้านบาท/ปี นับเป็นสัดส่วนถึง 10% ของยอดขายรวมของบริษัท ขณะเดียวกันยังช่วยสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในระดับสากล

Please follow and like us: