กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เลือกนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน เป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์คนใหม่

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ของ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้มีมติเลือก นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน จากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ วาระปี 2563-2565 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป แทนนายครรชิต ไชยสุโพธิ์ ที่ครบ วาระการดำรงตำแหน่ง นอกจากนี้ ประธานกลุ่มฯ ยานยนต์คนใหม่ ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยด้วย

 

นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนโยบายอุตสาหกรรม บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

สำเร็จการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ-สกุล         นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน  ( Mr. Ong-Arj  Pongkijworasin )

ตำแหน่ง         ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

Chairman of the Automotive Industry Club

สถานที่ติดต่อ 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

1088 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ 02-966-2182-3

โทรสาร 02-966-2178

E-mail: ongarjpk@gmail.com

 

Please follow and like us: