Thursday, April 15, 2021
HomeAuto Newsปอร์เช่ ประเทศไทย อันดับหนึ่งด้านการดูแลรถยนต์ปอร์เช่รุ่นคลาสสิค

ปอร์เช่ ประเทศไทย อันดับหนึ่งด้านการดูแลรถยนต์ปอร์เช่รุ่นคลาสสิค

บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้านการดูแลรถยนต์ปอร์เช่รุ่นคลาสสิค ด้วยการคว้าคะแนนอันดับ 1 และได้ใบประกาศเกียรติคุณในการฝึกอบรมและทดสอบ Porsche Classic Technician จากการส่ง 3 ตัวแทนจากทีมช่างวิศวกรของ ปอร์เช่ ประเทศไทย เข้าร่วมการทดสอบ ณ เมืองลุดวิกส์เบิร์ค ประเทศเยอรมนี

การทดสอบ Porsche Classic Technician จัดขึ้นเพื่อวัดขีดความสามารถและรับรองมาตรฐานช่างและทีมวิศวกรระดับนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ปอร์เช่รุ่นคลาสสิคโดยเฉพาะ ในการทดสอบจะวัดผลคะแนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบไปด้วย
-Powertrain การถอดประกอบเครื่องยนต์พร้อมวัดค่า ปรับตั้งระยะต่างๆ ของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังให้ถูกต้องตามคู่มือมาตรฐานของ โรงงานปอร์เช่
-Fuel, Ignition, Diagnostic การตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งอาการต่างๆ ของระบบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบไฟฟ้าช่วงล่างของรถยนต์คลาสสิค และสามารถแก้ปัญหาเพื่อให้รถมีความสมบูรณ์ที่สุด
-Chassic การวัดค่าศูนย์ล้อ ปรับตั้งความสูง ปรับ Corner Weight ปรับตั้งมุมล้อต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตาม Standard ของรถยนต์ปอร์เช่

ด้วยความเป็นเลิศจากการเป็นปอร์เช่ คลาสสิค พาร์ทเนอร์ (Porsche Classic Partner) แห่งแรกของโลกจากโรงงานปอร์เช่ประเทศเยอรมนี พร้อมได้รับการรับรองเป็นศูนย์รถยนต์ปอร์เช่ คลาสสิคอย่างเป็นทางการ (Authorize Porsche Classic Centre) แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และด้วยความชำนาญในการดูแลรักษารถยนต์ปอร์เช่คลาสสิคของช่างยนต์ทั้ง 3 ที่ได้ฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเป็นระยะยาวนานหลายพันชั่วโมง สามารถผ่านการทดสอบระดับเหรียญทอง และมีคะแนนสูงที่สุดในกลุ่มช่างซ่อมรถยนต์ ผู้เข้าร่วมการทดสอบจากนานาประเทศ นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ช่างยนต์และทีมวิศวกรไทยในเวทีระดับโลกอย่างแท้จริง

Most Popular

Recent Comments