“พรประภา” แตกไลน์ธุรกิจบริการ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อสุขภาพอนามัย

“ชยพร พรประภา” ร่วมกับมัตซึนากะและโตไกกิกิ รุกคืบธุรกิจเพื่อสุขภาพอนามัย  โดยมุ่งเน้นการบริการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายใต้ บริษัท โตไก ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด ช่วงเริ่มต้นจับกลุ่มสถานพยาบาลก่อน ขยายสู่ทุกครัวเรือน ยันสะอาดเยี่ยมปลอดเชื้อ 99.99% พร้อม มาตรฐานรับรอง ISO 15883 จากญี่ปุ่น

นายชยพร พรประภา ประธานบริหาร บริษัท โตไก ไฮยีน (ประเทศไทย) จำกัด TOKAI HYGIENE (THAILAND) Co.,LTD. เปิดเผยถึงที่มาของบริษัทนี้ว่า เนื่องด้วยกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น มีโครงการส่งเสริมการก่อสร้างศูนย์สุขภาพระหว่างประเทศ โดยมี (องค์กร Medical Excellence JAPAN) สนับสนุนการขยายตัวทางด้านการแพทย์ของบริษัทประเภท SME ผลักดันให้เกิดการสตาร์ทอัพของธุรกิจเพื่อสุขภาพขึ้นในประเทศต่างๆ จึงเป็นจุดกำเนิดของบริษัท โตไก ไฮยีน ในประเทศไทย   

การเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านการแพทย์ ด้วยการมุ่งเน้นการบริการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสถานพยาบาลเป็นปัจจัยหลัก จากนั้นจะขยายสู่การบริการอื่น ๆ อาทิ สถานดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home), ผู้ป่วยติดเตียงและเตียงนอนของทุกครัวเรือน

บริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นกรรมการซึ่งลงนามผูกพันได้แก่ นายชยพร พรประภา, นายอภิรักษ์ จูตระกูล ,นายพิชญะ พรประภา, และ นายซินจิ ฮายาชิ โดยมีงบสนับสนุนจาก (Medical Excellence JAPAN และหอการค้าไทย) ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ

การบริการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ตามขั้นตอนของโตไก ไฮยีนฯ ใช้เครื่องมือล้างทำความสะอาดและการอบฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99% ซึ่งได้รับการรับรอง ISO 15883 จากประเทศญี่ปุ่นเป็นเครื่องการันตีถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอน     

“สำหรับผมและผู้ถือหุ้นเล็งเห็นว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกล่าวคือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอัตราส่วนถึง 20% ของประชาชนโดยรวมทั้งประเทศ อีกทั้งการเกิดโรคและแพร่ระบาดก็มีความรวดเร็วมาก ดังกรณีของโคโรน่าไวรัสที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ การดูแลสุขภาพอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และตอบโจทย์มากที่สุดในปัจจุบัน การป้องกันดีกว่าการรักษา ผมจึงพร้อมเต็มที่ในการทำธุรกิจบริการนี้”  

ในช่วงแรกของการบริการ จะเน้นการรับสินค้ามาล้าง ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่โรงงานก่อน การทำงานของเครื่องล้างและเครื่องอบไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้บริการ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใด ๆ จากการทำความสะอาดอย่างแน่นอน ทั้งนี้เราได้ทำระบบบำบัดไว้รองรับอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่รัฐกำหนด

Please follow and like us: