“ฟอร์ด ประเทศไทย” และ “สคบ.” หาข้อยุติ พร้อมประกาศแนวทางการดูแลลูกค้า ปัญหาชุดคลัตช์ในเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ 6 สปีด

“ฟอร์ด ประเทศไทย” ประกาศแนวทางการดูแลลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดที่ติดตั้งเกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ 6 สปีด ทั้งยังยืนยันการขยายระยะเวลา รับประกันชุดคลัตช์เพิ่มอีก 2 ปี นับจากวันเริ่มรับประกัน ให้แก่ผู้ใช้รถ ฟอร์ด เฟียสต้า ฟอร์ด โฟกัส และฟอร์ด เอคโค่สปอร์ต พร้อมขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพซึ่งครอบคลุมชุดคลัตช์ ไปจนถึง ซีลเพลาอินพุทเกียร์ และการปรับเทียบซอฟแวร์เกียร์

หลังจากกลุ่มลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดร้องเรียนผ่าน สคบ. และยังไม่ได้รับความสะดวกจากกรณีดังกล่าว ฟอร์ด จึงได้แนะนําเแนวทางการแก้ไข ปัญหาแก่ สคบ. โดยพิจารณาจากข้อมูลการเข้ารับบริการของลูกค้า เพื่อเร่งหาทางออกที่เป็นธรรมให้แก่ลูกค้าแต่ละราย

นาย ณรงค์ สีตลายน รองกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า “ฟอร์ดขออภัยเป็นอย่างสูงต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากปัญหา เกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ เราเชื่อมั่นว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ ครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าของเรา”

ฟอร์ด ได้พัฒนาวัสดุใหม่ที่เป็นส่วนประกอบคลัตช์ของ เกียร์พาวเวอร์ชิฟท์ 6 สปีด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของรถยนต์ให้ดียิ่งขึ้น และได้ดําเนินการเปลี่ยนวัสดุรุ่นดังกล่าวให้กับรถของลูกค้าที มีปัญหา โดยผลตอบรับที ผ่านมานั้นเป็นที่ น่าพึงพอใจ

นาย ณรงค์ กล่าวเสริม “การทดสอบอย่างเข้มข้นและข้อมูลที่ได้เรารับเกี่ยวกับคลัตช์ใหม่ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานที ดีขึ้นอย่าง ชัดเจน ทําให้เรามั่นใจว่าส่วนประกอบของคลัตช์ใหม่นี้จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น”

สำหรับผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดรุ่นดังกล่าวสามารถนํารถเข้ารับการตรวจสอบได้ที่ โชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ด ทั้ง 143 แห่งทั่วประเทศ หากมีความจําเป็นในการเปลี่ยนชุดคลัตช์ ศูนย์บริการจะอํานวยความสะดวกและทําการนัดหมายแบบเร่งด่วนให้แก่ลูกค้าเพื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนชุดคลัตช์ใหม่

Please follow and like us: