“ONE MAZDA TEAM” รวมตัวเป็นหนึ่งผนึกกำลังสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการสร้างสรรค์สังคมสู่ความยั่งยืน

มาสด้านำคณะผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กรกว่า 200 คน ออกเดินทางด้วยคาราวานรถยนต์มาสด้าจำนวน 60 คัน ร่วมสร้างประสบการณ์นอกสำนักงานต่อยอดความสำเร็จและตอบแทนสังคมควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี ปลุกพลังจากภายในสู่ภายนอกกับแนวคิด Feel the Passion เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงและความปรารถนาดีต่อท้องถิ่นต่อเนื่องไปสู่การบริการที่ดีที่สุดจากพนักงานมาสด้าในทุกหน่วยงาน

และแนวคิดดังกล่าวถูกนำมาใช้กับบุคลากรภายในเช่นเดียวกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ซูม-ซูม 2573  หรือ Sustainable ZOOM-ZOOM 2030 ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการดูแลรักษ์โลก ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและสังคมมีส่วนร่วมในการสร้างโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่สวยงามและน่าอยู่ โดยการร่วมมือร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่กับโลกใบนี้อย่างยั่งยืนตลอดไปโดยการร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

 

Please follow and like us: