อีซูซุจัดการแข่งขันทักษะ ขายและบริการ ให้ผู้จำหน่ายทั่วประเทศ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด  จัดการแข่งขัน “ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ”  รอบชิงชนะเลิศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่กลุ่มขายและกลุ่มธุรกิจหลังการขายของผู้จำหน่ายอีซูซุ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ พร้อมยกระดับความพอใจของลูกค้า ซึ่งปีนี้ผู้จำหน่ายอีซูซุใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นปีแรกอีกด้วย

กลุ่มตรีเพชร โดย  มร.โทชิอากิ  มาเอคาวะ  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า  “ปี 2560 นับเป็นปีทองของธุรกิจอีซูซุในประเทศไทยอย่างแท้จริง  เราสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ของเมืองไทยไว้ได้อย่างมั่นคง หนึ่งในนโยบายหลักที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะด้านการขายและการบริการหลังการขายของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  การแข่งขัน “ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ”   เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ซึ่งนับเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจอีซูซุ  โดยผู้จำหน่ายอีซูซุ พนักงานที่ปรึกษาการขาย และพนักงานช่างทั่วประเทศให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ผู้จำหน่ายอีซูซุในลาวและกัมพูชายังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นปีแรกอีกด้วย ซึ่งการที่ทุกคนเป็นพนักงานอีซูซุมืออาชีพที่มีความสามารถในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นนั้น  จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาพลักษณ์ของแบรนด์อีซูซุ และยกระดับความพอใจของลูกค้าให้สูงยิ่งขึ้นด้วย”

การแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศนี้  ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน โดยมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทักษะด้านบริการหลังการขายประเภททีม  ได้แก่  คุณพีรเดช  ศรีสร้อย, คุณจักรกรี พิกุลศรี,  คุณสุรเชษฐ์ สังคเพศ และคุณบุญญารักษ์ สมไว จาก ห.จ.ก.ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) สำนักงานใหญ่  รับเงินรางวัล 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศ  ทีมเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อีซูซุ ได้แก่ คุณองอาจ พุ่มเงินพุ่มทอง (ด้านการขาย),  คุณชนะ ปิ่นฑะศิริ (ด้านบริการหลังการขาย) และ คุณปวริศา  กลิ่นจันทร์ (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์)  จากบริษัท   อีซูซุอึ้งง่วนไต๋สุพรรณ จำกัด (สำนักงานใหญ่) รับเงินรางวัล 300,000 บาท โล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศ ที่ปรึกษาการขายอีซูซุ ประเภทรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์  ได้แก่ คุณฐากร  ชัยฤทธิ์  จากบริษัท อีซูซุเมโทร จำกัด (สำนักงานใหญ่)  และรางวัลชนะเลิศ  ที่ปรึกษาการขาย อีซูซุ  ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่  ได้แก่  คุณจเรศักดิ์ จเร  จากบริษัท ธารา  จำกัด (สำนักงานใหญ่)  รับเงินรางวัลท่านละ  100,000 บาท  โล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศ พนักงานช่าง ประเภทรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่  ได้แก่  คุณบรรหาร ผลพยุง และคุณขจรศักดิ์  คำมี  จากบริษัท อีซูซุตังปักบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  รับเงินรางวัล 200,000 บาท โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศ  ทักษะงานอะไหล่อีซูซุ  ได้แก่  คุณธีรศักดิ์  อุทธวงค์  จาก ห.จ.ก.ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก) (มุกดาหาร)  รับเงินรางวัล 100,000 บาท โล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์อีซูซุ ได้แก่  คุณเชียงหนุ่ม ลุงทุน จากบริษัทธาราลำพูนอีซูซุเซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  กับผลงาน เครื่องถอดคลิปล็อคสายไฟ รับเงินรางวัล 45,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศ  พนักงานช่างชั้นต้น ได้แก่  คุณธนาวี  เชื้อโท  บริษัท ภาคอิสาณอุบล (ตังปัก)(สำนักงานใหญ่) รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

 

 

                            

 

 

Please follow and like us: