นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนสิงหาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 86,814 คัน  เพิ่มขึ้น 27.7%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 34,164 คัน เพิ่มขึ้น 27.1%  รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 52,650 คัน เพิ่มขึ้น 28.1% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 41,314 คัน เพิ่มขึ้น 23.7%

   Toyota Hilux Revo Rocco 1

   • ประเด็นสำคัญ

   1) ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคมปริมาณการขาย 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 27.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 27.1% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 28.1% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัทรถยนต์ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์เซลที่ผ่านมา

   2) ตลาดรถยนต์สะสม 8 เดือน มีปริมาณการขาย 657,878 คัน เพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.5% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 22.2% จากการที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

   3) ตลาดรถยนต์ในเดือนกันยายน มีแนวโน้มเติบโต จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น และความต้องการของตลาดรถยนต์ในประเทศที่ยังคงมีอยู่สูง ซึ่งเห็นได้จากค่ายรถยนต์ต่างๆพากันแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นปรับปรุงใหม่ เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น แม้ว่าราคาพืชผลหลักทางการเกษตรบางรายการยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ยังคงทรงตัว แต่ยังไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก

     

   • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2561
   1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 86,814 คัน เพิ่มขึ้น 7%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      27,131 คัน      เพิ่มขึ้น      68.9%     ส่วนแบ่งตลาด 31.3%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ          13,135 คัน      เพิ่มขึ้น      2.7%        ส่วนแบ่งตลาด 15.1%

   อันดับที่ 3 ฮอนด้า       11,307 คัน      เพิ่มขึ้น      5.6%       ส่วนแบ่งตลาด 13%

    

   1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 34,164 คัน เพิ่มขึ้น 1%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      9,960 คัน      เพิ่มขึ้น     77.9%       ส่วนแบ่งตลาด 29.2%

   อันดับที่ 2 ฮอนด้า       8,149 คัน      เพิ่มขึ้น     2.7%         ส่วนแบ่งตลาด 23.9% 

   อันดับที่ 3 มาสด้า       4,413 คัน      เพิ่มขึ้น     37.9%        ส่วนแบ่งตลาด 12.9%

    

   1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 52,650 คัน เพิ่มขึ้น 1%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      17,171 คัน      เพิ่มขึ้น     64.1%        ส่วนแบ่งตลาด 32.6%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ           13,135 คัน      เพิ่มขึ้น     2.7%         ส่วนแบ่งตลาด 24.9%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด        5,919 คัน       เพิ่มขึ้น    23.9%         ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

    

   1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

   ปริมาณการขาย 41,314 คัน เพิ่มขึ้น 23.7%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      14,876 คัน      เพิ่มขึ้น    51.3%        ส่วนแบ่งตลาด 36%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ           11,736 คัน      ลดลง     0.4%           ส่วนแบ่งตลาด 28.4%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด           5,914 คัน      เพิ่มขึ้น    31.5%         ส่วนแบ่งตลาด 14.3%

    

               *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,846 คัน

   โตโยต้า 2,466 คัน – ฟอร์ด 1,301 คัน – มิตซูบิชิ 1,006 คัน – อีซูซุ 958 คัน– เชฟโรเลต 115 คัน

    

   1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 35,468 คัน เพิ่มขึ้น 6%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      12,410 คัน      เพิ่มขึ้น     48.9%        ส่วนแบ่งตลาด 35%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ           10,778 คัน      (ไม่เปลี่ยนแปลง)       ส่วนแบ่งตลาด 30.4%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด           4,613 คัน      เพิ่มขึ้น     22.4%        ส่วนแบ่งตลาด 13%

     

   • สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม สิงหาคม 2561
   1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 657,878 คัน เพิ่มขึ้น 21.1%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      195,348 คัน    เพิ่มขึ้น    34.7%        ส่วนแบ่งตลาด 29.7%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ           112,638 คัน    เพิ่มขึ้น    10.4%        ส่วนแบ่งตลาด 17.1%

   อันดับที่ 3 ฮอนด้า         81,633 คัน     ลดลง      1.2%         ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

    

   1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 257,005 คัน เพิ่มขึ้น 19.5%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      73,172 คัน     เพิ่มขึ้น    28%            ส่วนแบ่งตลาด 28.5%

   อันดับที่ 2 ฮอนด้า       62,092 คัน    เพิ่มขึ้น    1%               ส่วนแบ่งตลาด 24.2%

   อันดับที่ 3 มาสด้า       33,690 คัน    เพิ่มขึ้น   46.1%           ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

    

   1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 400,873 คัน เพิ่มขึ้น 22.2%

    อันดับที่ 1 โตโยต้า      122,176 คัน    เพิ่มขึ้น    39%            ส่วนแบ่งตลาด 30.5%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ           112,638 คัน    เพิ่มขึ้น   10.4%           ส่วนแบ่งตลาด 28.1%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด           43,453 คัน     เพิ่มขึ้น   27.3%          ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

    

   1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

                    ปริมาณการขาย 317,308 คัน เพิ่มขึ้น 19.7%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      105,729 คัน    เพิ่มขึ้น     28.2%        ส่วนแบ่งตลาด 33.3%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ           102,652 คัน    เพิ่มขึ้น     10.2%        ส่วนแบ่งตลาด 32.4%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด           42,762 คัน     เพิ่มขึ้น     32.5%        ส่วนแบ่งตลาด 13.5%

    

   *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 40,347 คัน

   โตโยต้า 17,334 คัน – มิตซูบิชิ 8,184 คัน – อีซูซุ 7,826 คัน – ฟอร์ด 6,410 คัน – เชฟโรเลต 593 คัน

    

   1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 276,961 คัน เพิ่มขึ้น 21%

   อันดับที่ 1 อีซูซุ            94,826 คัน      เพิ่มขึ้น    11.7%        ส่วนแบ่งตลาด 34.2%

   อันดับที่ 2 โตโยต้า      88,395 คัน      เพิ่มขึ้น    27.4%      ส่วนแบ่งตลาด 31.9%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด          36,352 คัน      เพิ่มขึ้น    33.1%       ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

    

   NEWSPAPER (TOTAL MARKET SALES BY SEGMENT)
   TOTAL CAR SALES In Aug
   Aug-18Aug-17Y-O-YShare’18 Acc.’17 Acc.Y-O-YShare
   Toyota27,13116,064+68.9%31.3%195,348145,059+34.7%29.7%
   Isuzu13,13512,784+2.7%15.1%112,638102,020+10.4%17.1%
   Honda11,30710,712+5.6%13.0%81,63382,641-1.2%12.4%
   Mitsubishi7,0205,503+27.6%8.1%54,12943,208+25.3%8.2%
   Mazda5,9204,381+35.1%6.8%45,87532,191+42.5%7.0%
   Nissan5,7324,815+19.0%6.6%44,82437,421+19.8%6.8%
   Suzuki2,4072,211+8.9%2.8%18,39015,351+19.8%2.8%
   Hino1,052811+29.7%1.2%7,7257,842-1.5%1.2%
   Subaru129178-27.5%0.1%1,636988+65.6%0.2%
   Mitsu-Fuso000.0%020-100.0%0.0%
   Total Japanese makes73,83357,459+28.5%85.0%562,198466,741+20.5%85.5%
   Aug-18Aug-17Y-O-YShare’18 Acc.’17 Acc.Y-O-YShare
   Ford5,9274,822+22.9%6.8%43,57834,569+26.1%6.6%
   MG1,928739+160.9%2.2%15,7797,465+111.4%2.4%
   Chevrolet1,7931,663+7.8%2.1%12,13511,615+4.5%1.8%
   Benz1,5091,549-2.6%1.7%10,0749,309+8.2%1.5%
   B.M.W.1,007788+27.8%1.2%7,5126,617+13.5%1.1%
   Hyundai334435-23.2%0.4%3,1142,963+5.1%0.5%
   Kia160107+49.5%0.2%923653+41.3%0.1%
   Volvo10087+14.9%0.1%743768-3.3%0.1%
   TATA5783-31.3%0.1%485626-22.5%0.1%
   Peugeot12-50.0%0.0%49-55.6%0.0%
   Proton011-100.0%0.0%2166-68.2%0.0%
   DFM0109-100.0%0.0%345938-63.2%0.1%
   Daewoo000.0%64+50.0%0.0%
   Volkswagen023-100.0%0.0%37249-85.1%0.0%
   Other makers16588+87.5%0.2%924531+74.0%0.1%
   Total86,81467,965+27.7%100.0%657,878543,123+21.1%100.0%
   PASSENGER CAR SALESIn Aug
   Aug-18Aug-17Y-O-YShare’18 Acc.’17 Acc.Y-O-YShare
   Toyota9,9605,598+77.9%29.2%73,17257,178+28.0%28.5%
   Honda8,1497,931+2.7%23.9%62,09261,460+1.0%24.2%
   Mazda4,4133,201+37.9%12.9%33,69023,066+46.1%13.1%
   Nissan3,3742,914+15.8%9.9%28,43921,642+31.4%11.1%
   Mitsubishi2,8892,026+42.6%8.5%19,61614,134+38.8%7.6%
   Suzuki2,0681,991+3.9%6.1%16,20113,509+19.9%6.3%
   Subaru134-97.1%0.0%3094-68.1%0.0%
   Total Japanese makes30,85423,695+30.2%90.3%233,240191,083+22.1%90.8%
   Aug-18Aug-17Y-O-YShare’18 Acc.’17 Acc.Y-O-YShare
   Benz1,5091,549-2.6%4.4%10,0749,294+8.4%3.9%
   B.M.W.1,007788+27.8%2.9%7,5126,617+13.5%2.9%
   MG486583-16.6%1.4%4,0746,020-32.3%1.6%
   Kia15192+64.1%0.4%842532+58.3%0.3%
   Volvo10087+14.9%0.3%743768-3.3%0.3%
   Ford843-81.4%0.0%125441-71.7%0.0%
   Hyundai42+100.0%0.0%1837-51.4%0.0%
   Chevrolet211-81.8%0.0%10175-94.3%0.0%
   Proton011-100.0%0.0%2166-68.2%0.0%
   Peugeot02-100.0%0.0%19-88.9%0.0%
   Other makers438+437.5%0.1%345111+210.8%0.1%
   Total34,16426,871+27.1%100.0%257,005215,153+19.5%100.0%
   COMMERCIAL VEHICLE SALES In Aug
   Aug-18Aug-17Y-O-YShare’18 Acc.’17 Acc.Y-O-YShare
   Toyota17,17110,466+64.1%32.6%122,17687,881+39.0%30.5%
   Isuzu13,13512,784+2.7%24.9%112,638102,020+10.4%28.1%
   Ford5,9194,779+23.9%11.2%43,45334,128+27.3%10.8%
   Mitsubishi4,1313,477+18.8%7.8%34,51329,074+18.7%8.6%
   Honda3,1582,781+13.6%6.0%19,54121,181-7.7%4.9%
   Nissan2,3581,901+24.0%4.5%16,38515,779+3.8%4.1%
   Chevrolet1,7911,652+8.4%3.4%12,12511,440+6.0%3.0%
   Mazda1,5071,180+27.7%2.9%12,1859,125+33.5%3.0%
   MG1,442156+824.4%2.7%11,7051,445+710.0%2.9%
   Hino1,052811+29.7%2.0%7,7257,842-1.5%1.9%
   Suzuki339220+54.1%0.6%2,1891,842+18.8%0.5%
   Hyundai330433-23.8%0.6%3,0962,926+5.8%0.8%
   TATA5783-31.3%0.1%485626-22.5%0.1%
   Kia915-40.0%0.0%81121-33.1%0.0%
   Chrysler000.0%000.0%
   Mitsu-Fuso000.0%020-100.0%0.0%
   Benz000.0%015-100.0%0.0%
   Chery000.0%000.0%
   N-Diesel000.0%000.0%
   Other makers251356-29.5%0.5%2,5762,505+2.8%0.6%
   Total52,65041,094+28.1%100.0%400,873327,970+22.2%100.0%
   ONE-TON PICKUP SALESIn Aug
   Aug-18Aug-17Y-O-YShare’18 Acc.’17 Acc.Y-O-YShare
   Toyota14,8769,834+51.3%36.0%105,72982,456+28.2%33.3%
   Isuzu11,73611,785-0.4%28.4%102,65293,166+10.2%32.4%
   Ford5,9144,498+31.5%14.3%42,76232,285+32.5%13.5%
   Mitsubishi4,1313,477+18.8%10.0%34,51329,074+18.7%10.9%
   Nissan2,2241,651+34.7%5.4%14,85312,653+17.4%4.7%
   Chevrolet1,7871,621+10.2%4.3%12,02511,096+8.4%3.8%
   Mazda596491+21.4%1.4%4,4754,042+10.7%1.4%
   TATA4342+2.4%0.1%269387-30.5%0.1%
   Foton700.0%3000.0%
   Total41,31433,399+23.7%100.0%317,308265,159+19.7%100.0%
   Remark:  PPV is included in 1-TON PICKUP segment and can be separated as follows.
   PURE PICKUP SALESIn Aug
   Aug-18Aug-17Y-O-YShare’18 Acc.’17 Acc.Y-O-YShare
   Toyota12,4108,332+48.9%35.0%88,39569,387+27.4%31.9%
   Isuzu10,77810,778+0.0%30.4%94,82684,921+11.7%34.2%
   Ford4,6133,769+22.4%13.0%36,35227,316+33.1%13.1%
   Mitsubishi3,1252,583+21.0%8.8%26,32919,913+32.2%9.5%
   Nissan2,2241,651+34.7%6.3%14,85312,653+17.4%5.4%
   Chevrolet1,6721,529+9.4%4.7%11,43210,303+11.0%4.1%
   Mazda596491+21.4%1.7%4,4754,042+10.7%1.6%
   TATA4342+2.4%0.1%269387-30.5%0.1%
   Foton700.0%3000.0%
   Total35,46829,175+21.6%100.0%276,961228,922+21.0%100.0%
   PPV SALES In Aug
   Aug-18Aug-17Y-O-YShare’18 Acc.’17 Acc.Y-O-YShare
   Toyota2,4661,502+64.2%42.2%17,33413,069+32.6%43.0%
   Ford1,301729+78.5%22.3%6,4104,969+29.0%15.9%
   Mitsubishi1,006894+12.5%17.2%8,1849,161-10.7%20.3%
   Isuzu9581,007-4.9%16.4%7,8268,245-5.1%19.4%
   Chevrolet11592+25.0%2.0%593793-25.2%1.5%
   Nissan000.0%000.0%
   Total5,8464,224+38.4%100.0%40,34736,237+11.3%100.0%
   Please follow and like us:

   Leave a Reply

   Your email address will not be published. Required fields are marked *