“โตโยต้า” เผยตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายน ยอดขายรวม 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%

   นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 94,643 คัน  เพิ่มขึ้น 21.2%  ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 35,446 คัน เพิ่มขึ้น 12.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 59,197 คัน เพิ่มขึ้น26.9% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 48,612 คัน เพิ่มขึ้น 27.5%

   ประเด็นสำคัญ

   1) ตลาดรถยนต์เดือนพฤศจิกายนปริมาณการขาย 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 12.8% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 26.9% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

   2) ตลาดรถยนต์สะสม 11 เดือน มีปริมาณการขาย 928,158 คัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 17.9% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขายเติบโตเพิ่มขึ้น 23% สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีมาอย่างต่อเนื่องทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นในด้านการลงทุนและการใช้จ่ายส่งผลให้ยอดขายสะสมตั้งแต่ต้นปีเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

   3) ตลาดรถยนต์ในเดือนธันวาคม มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศมีสัญญาณดีขึ้น รวมถึงแผนการลงทุนของภาครัฐมีความชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับการจัดงานThailand International Motor Expo 2018 ในช่วงต้นเดือนธันวาคม และความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับจีนยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่ส่งผลต่อตลาดรถยนต์มากนัก

    

    ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2561

   ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 94,643 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      30,776 คัน      เพิ่มขึ้น      41.2%       ส่วนแบ่งตลาด 32.5%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ          16,777 คัน      เพิ่มขึ้น     17.9%        ส่วนแบ่งตลาด 17.7%

   อันดับที่ 3 ฮอนด้า       11,099 คัน      เพิ่มขึ้น     7.1%         ส่วนแบ่งตลาด 11.7%

    

   ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 35,446 คัน เพิ่มขึ้น 8%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      10,488 คัน     เพิ่มขึ้น    14%            ส่วนแบ่งตลาด 29.6%

   อันดับที่ 2 ฮอนด้า       8,223 คัน      เพิ่มขึ้น    6.1%           ส่วนแบ่งตลาด 23.2% 

   อันดับที่ 3 มาสด้า       4,489 คัน      เพิ่มขึ้น    25%           ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

    

   ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 59,197 คัน เพิ่มขึ้น 9%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      20,288 คัน      เพิ่มขึ้น     61.1%        ส่วนแบ่งตลาด 34.3%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ           16,777 คัน      เพิ่มขึ้น    17.9%         ส่วนแบ่งตลาด 28.3%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด        5,387 คัน       ลดลง      1.6%             ส่วนแบ่งตลาด 9.1%

    

   ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

   ปริมาณการขาย 48,612 คัน เพิ่มขึ้น 27.5%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      17,962 คัน      เพิ่มขึ้น    53.7%         ส่วนแบ่งตลาด 36.9%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ           15,682 คัน      เพิ่มขึ้น    21.9%         ส่วนแบ่งตลาด 32.3%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด        5,387 คัน      เพิ่มขึ้น    2.9%           ส่วนแบ่งตลาด 11.1%

                                  *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลงในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 5,834 คัน

   โตโยต้า 2,290 คันอีซูซุ 1,178 คัน – มิตซูบิชิ 1,220 คันฟอร์ด 585 คันนิสสัน 295 คัน

    

   ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 395,543 คัน เพิ่มขึ้น 22.8%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า      133,823 คัน    เพิ่มขึ้น    40.4%         ส่วนแบ่งตลาด 33.8%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ           130,813 คัน    เพิ่มขึ้น    8%             ส่วนแบ่งตลาด 33.1%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด        50,589 คัน      เพิ่มขึ้น    29.3%         ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

    

    สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม พฤศจิกายน 2561

   1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 928,158 คัน เพิ่มขึ้น 21%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า  283,961 คัน    เพิ่มขึ้น  36% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ  155,941 คัน    เพิ่มขึ้น  7.5%  ส่วนแบ่งตลาด 16.8%

   อันดับที่ 3 ฮอนด้า  115,001 คัน  เพิ่มขึ้น  1.5% ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

   1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 359,342 คัน เพิ่มขึ้น 17.9%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า  103,183 คัน  เพิ่มขึ้น  22.3%  ส่วนแบ่งตลาด 28.7%

   อันดับที่ 2 ฮอนด้า   86,529 คัน  เพิ่มขึ้น  2.5%  ส่วนแบ่งตลาด 24.1%

   อันดับที่ 3 มาสด้า   46,598 คัน   เพิ่มขึ้น    43.5%  ส่วนแบ่งตลาด 13%

    

   1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 568,816 คัน เพิ่มขึ้น 23%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า   180,778 คัน    เพิ่มขึ้น  45.3% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ   155,941 คัน    เพิ่มขึ้น    7.5% ส่วนแบ่งตลาด 27.4%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด  59,958 คัน   เพิ่มขึ้น   22.6%  ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

    

   1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)   ปริมาณการขาย 452,952 คัน เพิ่มขึ้น 21.2%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า   157,618 คัน   เพิ่มขึ้น   36.6%   ส่วนแบ่งตลาด  34.8%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ  141,974 คัน   เพิ่มขึ้น   7.4%  ส่วนแบ่งตลาด  31.3%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด  59,262 คัน  เพิ่มขึ้น   28%  ส่วนแบ่งตลาด  13.1%

   *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 57,409 คัน

                โตโยต้า 23,795 คัน มิตซูบิชิ 11,496 คัน – อีซูซุ 11,161 คันฟอร์ด 8,673 คันเชฟโรเลต 1,468 คัน

    

   1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 395,543 คัน เพิ่มขึ้น 22.8%

   อันดับที่ 1 โตโยต้า  133,823 คัน   เพิ่มขึ้น    40.4%  ส่วนแบ่งตลาด 33.8%

   อันดับที่ 2 อีซูซุ  130,813 คัน   เพิ่มขึ้น    8%  ส่วนแบ่งตลาด 33.1%

   อันดับที่ 3 ฟอร์ด  50,589 คัน  เพิ่มขึ้น    29.3%  ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

                                                               

   Please follow and like us: