คลิปรายการ Auto World TV

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557
เวลา 14.30 – 15.00 น.
ทาง TNN 24
ดำเนินรายการโดย ภูวนาถ เผ่าจินดา
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร ออโต้บิลด์ ไทยแลนด์

Please follow and like us: