ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป แจ้งยืนยันการจัดงาน Big Motor Sale 2020

บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ เพื่อขายแห่งชาติ หรือ BIG Motor Sale 2020 ขอยืนยันกำหนดการจัดแสดงงาน ในวันศุกร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมในการจัดงานทุกด้านอย่างเต็มที่ในสถานการณ์ COVID-19 ทั้งด้านสถานที่ การจัดเตรียม-การป้องกันด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยต่างๆ ของผู้ร่วมแสดงงาน ผู้ปฏิบัติงาน ตลอจนผู้เข้าชมงาน ตามข้อเสนอการประเมินตนเองของผู้ประกอบการเพื่อความปลอดภัย โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) ซึ่งได้มีการนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

อนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นตามสถานการณืโรคระบาด COVID-19 ซึ่งแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่หากมีคำสั่งตามพรก.ฉุกเฉิน หรือจาก ศบค. หรือมีเหตุอื่นใดจากสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดงาน BIG Motor Sale 2020 ได้ บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด จะได้ทำการแจ้งทำการแจ้งยกเลิกการจัดงานในปี 2563 อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

Please follow and like us: