Wednesday, April 14, 2021
HomeAuto NewsSKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR “โตไป…ขับเป็น” ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชน

SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR “โตไป…ขับเป็น” ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชน

 
โครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” จัดกิจกรรม “โตไป…ขับเป็น” ในงาน “MOTOR EXPO 2018” เปิดอบรมทักษะการขับขี่ปลอดภัยปลูกฝังวินัยจราจรให้เด็ก และเยาวชน พร้อมลุ้นชิง “คาร์ซีท” ฟรี!

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” (SKILL DRIVING EXPERIENCE) เผยว่า กิจกรรม “โตไป…ขับเป็น” (SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR) จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เรียนรู้กฎจราจร และฝึกขับขี่ในถนนจำลองที่ปลอดภัย พร้อมรับใบขับขี่รุ่นเยาว์ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35”

 
ผู้ปกครองสามารถสมัครร่วมกิจกรรมด้วยการลงทะเบียนใช้บริการได้ในพื้นที่ หรือสมัครออนไลน์ผ่าน facebook.com/SkillDriving ลุ้นชิง “คาร์ซีท” มูลค่ากว่า 20,000 บาท ช่องทางละ 1 รางวัล โดยน้องๆ ที่จะเข้าอบรมต้องมีอายุระหว่าง 4-8 ปี สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร และ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม วันธรรมดาอบรม 12 รอบ ตั้งแต่ 12.00-20.40 น. วันหยุดอบรม 14 รอบ ตั้งแต่ 11.00-20.40 น. ถึงวันที่ -10 ธันวาคม 2561
 

กิจกรรมทั้งหมดใช้เวลา 45 นาทีต่อรอบ รอบละไม่เกิน 10 คน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงอบรมความปลอดภัยในการใช้รถและถนน โดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร บรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สัญญาณไฟ และความหมายสัญลักษณ์ป้ายต่างๆ เพื่อปลูกฝังการเคารพกฎจราจร ให้ขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุได้ในอนาคต

ส่วนช่วงภาคปฎิบัติน้องๆ จะได้ฝึกขับขี่ด้วยรถบังคับขนาดเล็กในสนามจำลอง เพื่อฝึกฝนทักษะการมองและบังคับควบคุมพวงมาลัย เพื่อสร้างทักษะการขับขี่ขั้นพื้นฐาน


สมัครฟรี! ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลอบบี ฮอลล์ 2 อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/skilldriving

Most Popular

Recent Comments