“The Happiness Journey with Suzuki CIAZ” แข่งขับประหยัด 137 กม. ใช้เชื้อเพลิงเพียง 23.6 กม./ลิตร สุดท้ายได้แค่ “แชมป์ว่าว”

การทดสอบรถยนต์ในครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปบ้าง จากเดิมทดลองให้รู้ถึงสมรรถนะการขับขี่ในทุกๆด้าน ทั้งรูปลักษณ์ การใช้งาน ความสะดวกสบาย รวมถึงในเรื่องของขุมพลัง ซึ่งทั้งหมดได้รู้แจ้งไปแล้วเมื่อประมาณ 1ปีที่ผ่านมา แต่ครั้งนี้เป็นขับ Suzuki Ciaz เพื่อพิสูจน์สมรรถนะความประหยัด โดยมีชิ่อว่า “The Happiness Journey with Suzuki CIAZ” ซึ่งเป็นกิจกรรมแห่งการค้นหาตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองเชื่อเพลิง

Read more