BMW X7 Pick-up !!! กระบะพันธุ์หรูคันใหม่แจ้งเกิดแล้ว

ในยุคที่รถยนต์ถูกแตกไลน์ออกไปตามความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มมากขึ้นๆ จนแทบจะผลิตเพื่อความต้องการเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนกันแล้ว ล่าสุดผลงานจากค่ายใบพัดฟ้าขาว BMW X7 Pick-Up ก็ทำให้โลกตะลึงไปชั่วขณะ เมื่อคิดไปถึงกรณีที่ Mercedes พลักดัน X Class Pick up ของเขาออกสู่ตลาดไปก่อนหน้านี้แล้ว และนี่คงเป็นแผนการของ BMW ที่จะต้องมี Pick up

Read more