The Skyline GT-R (Part 1)

เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคปลาย 60 กับ Skyline 2000 GT-R ในปี 1966 หลังจากที่ Prince Automobile ได้ควบรวมกับ Nissan Motor จึงมีโครงการที่จะผลิตรถประเภท Gran Turismo Racer ที่ใช้อักษรย่อว่า GT-R และ

Read more

The Skyline GT-R (Part 2)

16 ปี ให้หลัง Skyline GT-R กลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง มาเที่ยวนี้แสดงความยิ่งใหญ่ ทั้งด้านการตลาด ทั้งเกียรติประวัติความยิ่งใหญ่ในสนามแข่ง และความยอดนิยมในหมู่ Street Racing แต่ตำนาน Skyline GT-R ก็ต้องหยุดลงอีกครั้ง   ปี 1989 Skyline

Read more