คลิปรายการ Auto World TV

ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557
เวลา 14.30 – 15.00 น.
ทาง TNN 24
ดำเนินรายการโดย ภูวนาถ เผ่าจินดา
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร ออโต้บิลด์ ไทยแลนด์

Please follow and like us: