YAMAHA มอบหมวกนิรภัย 100 ใบ ให้โรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ We Care We Save

YAMAHA มอบหมวกนิรภัย 100 ใบ ให้โรงพยาบาลศิริราช ในโครงการ We Care We Save

นางสรวงสุดา มนัสบุญเพิ่มพูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาดกลุ่มรถออโตเมติก และตราสินค้า บริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และสื่อดิจิทัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมส่งมอบหมวกนิรภัย ให้กับ ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คนที่ 2 แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้ยังมีขบวนรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และบูธนิทรรศการการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยจาก YAMAHA เพื่อเป็นการรณรงค์ให้กับคณะแพทย์ นักศึกษา บุคลากรในโรงพยาบาลศิริราช และผู้เข้ารับบริการได้ร่วมกันตระหนักถึงความปลอดภัย และร่วมสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ โดยการมอบหมวกนิรภัยในโครงการ We Care We Save ครั้งนี้มีขึ้น ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้

Please follow and like us: